JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

Vyučuji tyto předměty:

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

  • LLM - Korporátní právo

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na níž v roce 2001 obhájila dizertační práci na téma Zásada veřejnosti v právu veřejném. Od roku 2006 je odbornou asistentkou na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 1999 složila advokátní zkoušky a od roku 2000 až 2001 vykonávala samostatně advokacii. Od roku 2001 až do roku 2013 pracovala jako korporátní právník ve společnosti MVV Energie CZ a.s., holdingové společnosti působící v oblasti teplárenství. Je také autorkou mnoha odborně zaměřených publikací a držitelkou certifikace České advokátní komory. Odborné zaměření: obchodní právo; zejména korporátní a energetické právo

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup