Ing. Ivana Turková, MBA

Vyučuji tyto předměty:

Ing. Ivana Turková, MBA

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

Ing. Ivana Turková, MBA

  • MBA - Management zdravotnictví

Vystudovala VŠ se zaměřením na Ekonomiku a management se specializací na Účetnictví a audit na bakalářském stupni, a specializací Podnikové finance na magisterském stupni. Absolvovala certifikovaný kurz I. stupně – profesní účetní vydané Komorou certifikovaných účetních. Dále úspěšně absolvovala profesní vzdělávací program MBA s oborovou specializací Finanční management a strategické řízení financí, stejně jako doplňující pedagogické studium pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pokračuje v doktorském studijním programu Finance, kde je nyní před obhajobou disertační práce se zaměřením na finance veřejné. Od roku 2010 působí na VŠFS, Fakulta ekonomických studií, Katedra financí, kde je odborným asistentem, garantem profilových státnicových předmětů, přednášejí Podnikové finance, Řízení podniku, Provozní financování, Investiční rozhodování, Finanční analýzu, Finanční i manažerské účetnictví, Manažerskou ekonomiku. Ve své pedagogické činnosti vychází z poznatků nabytých v praxi a i díky tomu byla zvolena v letech 2011, 2012 i 2013 nejlepším pedagogem univerzity. Své odborné zkušenosti získala mnohaletých působením jako jednatelka a finanční ředitelka. Od roku 1997 podniká jako OSVČ se zaměřením na finančně-ekonomické poradenství, poskytování odborných konzultačních služeb pro střední a vrcholový management podniků pro Hospodářskou komoru a také pro 1. VOX a.s. Mezi její aktivní zájmy patří golf, lyžování a společenský tanec.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup