100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

Vyučuji tyto předměty:

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

Absolvovala na České zemědělské univerzitě v Praze v doktorském oboru Management a deset let zde působila jako pedagog. V současnosti  působí na Vysoké škole ekonomie a managementu, kde dlouhodobě vyučuje předměty v oblasti managementu lidských zdrojů. Vedle akademických aktivit zastává pozici ředitelky České akademie zemědělských věd, která se mimo jiné zaměřuje na transfer výsledků vědy a výzkumu do praxe. Dříve rovněž působila v organizacích na nižších manažerských pozicích ve finanční oblasti. Je řešitelkou a spoluřešitelkou několika vědeckých a rozvojových projektů na národní a mezinárodní úrovni (Evropský sociální fond, Visegrádský fond, Centrum ekonomických studií, NAZV aj.) a je také autorkou řady vědeckých publikací zaměřených především na management lidských zdrojů, strategický management, management kontinuity znalostí a age management. Rovněž pravidelně publikuje odborné články pro širokou veřejnost v časopise Práce a mzda. Je členkou manažerských institucí (např. České manažerské asociace; Člen People Management Forum aj.) a členkou redakčních rad vědeckých časopisů.

Videovizitka lektora :

Age management
Strategický management

Video

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.