100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, ZA AKČNÍ CENU OD 77.900 KČ!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

Vyučuji tyto předměty:

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

  • MBA - Flexi
  • MBA - Bezpečnostní a krizový management
  • MBA - Ekonomika a finanční management
  • MBA - Executive MBA
  • MBA - HR management
  • MBA - Management obchodu
  • MBA - Management veřejné správy
  • MBA - Management zdravotnictví
  • MBA - Realitní management

Absolvovala na České zemědělské univerzitě v Praze v doktorském oboru Management a deset let zde působila jako pedagog. V současnosti  působí na Vysoké škole ekonomie a managementu, kde dlouhodobě vyučuje předměty v oblasti managementu lidských zdrojů. Vedle akademických aktivit zastává pozici ředitelky České akademie zemědělských věd, která se mimo jiné zaměřuje na transfer výsledků vědy a výzkumu do praxe. Dříve rovněž působila v organizacích na nižších manažerských pozicích ve finanční oblasti. Je řešitelkou a spoluřešitelkou několika vědeckých a rozvojových projektů na národní a mezinárodní úrovni (Evropský sociální fond, Visegrádský fond, Centrum ekonomických studií, NAZV aj.) a je také autorkou řady vědeckých publikací zaměřených především na management lidských zdrojů, strategický management, management kontinuity znalostí a age management. Rovněž pravidelně publikuje odborné články pro širokou veřejnost v časopise Práce a mzda. Je členkou manažerských institucí (např. České manažerské asociace; Člen People Management Forum aj.) a členkou redakčních rad vědeckých časopisů.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.