Doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D., FESC

Vyučuji tyto předměty:

Doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D., FESC

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

Doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D., FESC

  • Garant oboru
  • MBA - Management zdravotnictví

Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1988 s Cenou rektora. Od té doby pracuje v dnešní Všeobecné fakultní nemocnici a na lékařské fakultě, kde vede ambulance II. interní kliniky na Fakultní poliklinice. Současně je také garantem oboru kardiologie v nestátním zdravotnickém zařízení Klinmed. Je také zástupcem přednosty II. interní kliniky pro výuku na 1. LF UK, kde je též předsedou komise pro Státní závěrečné zkoušky. V roce 2004 obhájil titul Ph.D. a v roce 2014 se habilitoval v oboru vnitřního lékařství. Evropskou kardiologickou společností mu byl v roce 2006 udělen titul Fellow (FESC). Má atestace z vnitřního lékařství, kardiologie, angiologie a osvědčení pro výkon funkce praktického lékaře. Předmětem jeho zájmu je především ambulantní kardiologie, preventivní kardiologie, zobrazovací metody v kardiologii, zátěžové testy a kardionefrologie. Je ženatý a má s manželkou Zdenou 3 dospělé syny.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup