doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

  • LLM - Korporátní právo

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v oboru tlumočnictví a překladatelství. Absolvovala roční zahraniční pobyt na University of Ottawa v Kanadě. V současné době působí jako odborná asistentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a věnuje se výlučně oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu. Dále rovněž vyučuje předmět Evropské mezinárodní právo soukromé na Fakultě práva Panevropské vysoké školy v Praze. Účastní se řady národních i evropských vědeckých projektů, publikuje v odborných periodikách a mj. je členkou autorského kolektivu Komentáře k novému zákonu o mezinárodním právu soukromém (Wolters Kluwer).

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup