MUDr. Ing. Eduard Železo

I teach in these courses:

  • Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery
MUDr. Ing. Eduard Železo

I TEACH IN THESE PROGRAMMES

  • MBA - Management zdravotnictví

MUDr. Ing. Eduard Železo

  • MBA - Management zdravotnictví

Narozen 3.11.1973, vystudoval medicínu na II. LF UK v Praze (obor všeobecné lékařství). V Jindřichově Hradci působí na ortopedickém oddělení, zabývá se zejména artroskopickými operacemi a endoprotetikou velkých kloubů. Je odpovědnou osobou kostní tkáňové banky. Jeho zájem o fungování zdravotnictví s jeho ekonomickými souvislostmi ho přivedl ke studiu managementu na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci. Následně se stal externím spolupracovníkem institutu managementu zdravotnických služeb. Publikuje ve Zdravotnickém fóru (např. článek Porovnání nákladů na prevenci vzniku osteoporotických zlomenin s přímými náklady na jejich chirurgickou léčbu. Zdravotnické fórum; 2:18-24; 2012).

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.
frame-scrollup