Ing. Daniela Kandilaki

I teach in these courses:

  • Management kvality ve zdravotní péči
  • Management zdravotnických služeb I
Ing. Daniela Kandilaki

I TEACH IN THESE PROGRAMMES

  • MBA - Management zdravotnictví

Ing. Daniela Kandilaki

  • MBA - Management zdravotnictví

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací Management zdravotnických služeb.  Na této škole dále pokračuje v doktorském studijním programu Ekonomika a management. Úzce spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací - WHO, kde se podílí na výzkumu finanční ochrany a extrémních výdajů na zdravotní péči. Úspěšně absolvovala certifikovaný kurs Spojené akreditační komise „Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví“. Své zkušenosti nabyla zejména několikaletou praxí v soukromém zdravotnickém zařízení a participací na mezinárodním výzkumném projektu zkoumajícím kvalitu poskytované péče ve třech zemích EU. Aktivně se účastnila projektu možnosti přeshraniční zdravotní péče. Zaměřuje se na poskytování odborných konzultačních služeb zejména pro zahraniční investory. 

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.
frame-scrollup