Výhody titulu MBA oproti akademickým titulům


Titul MBA není akademickým titulem, ale je titulem, který je získán v rámci neakademického profesního vzdělávání. Oproti klasickému akademickému titulu ale přináší absolventům řadu specifických výhod.


V prvé řadě se jedná o mezinárodně uznávaný titul, který je velmi často požadovaný od vrcholových manažerů mezinárodních firem. MBA je titulem značícím hluboké znalosti konkrétní oblasti, které jsou plně uplatnitelné v praxi. MBA studium je rozšířením a prohloubením vysokoškolského studia, kdy získané znalosti je možné využívat ihned v profesním životě. Akademické tituly značí rozsáhlé teoretické znalosti, zatímco tituly MBA jsou známkou hlubokých praktických znalostí, které jsou pro zaměstnavatele atraktivnější, a proto vyhledávanější.


Titul MBA je prestižním titulem, který zvýhodňuje jeho držitele na pracovním trhu. Je známkou toho, že je pro vás důležité další vzdělávání a seberozvoj. Titul MBA vám může otevřít vrátka, která by byla s klasickým vysokoškolským titulem uzavřena.
 

Podobné články

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.
frame-scrollup