Výhody MBA oproti akademickému studiu


Obliba neakademického profesního vzdělávání neustále roste, protože studium má řadu pozitivních dopadů vedoucích ke kariérnímu růstu. Výhody MBA jsou značné i v porovnání s klasickým vzděláváním na vysokých školách. Při srovnání obou forem se nejčastěji setkáváme s pěti základními výhodami.


Prohloubení znalostí
Tou hlavní výhodou je rozšíření a prohloubení znalostí, které byly získány během akademického studia. Studenti MBA programů studují více do hloubky a své znalosti mohou lépe uplatnit v praktickém životě. Na rozdíl od klasického akademického vzdělání tedy přináší studium MBA přidanou hodnotu ve formě hlubších znalostí a lepšího zvládání konkrétní problematiky.


Praktické vzdělávání
Zatímco akademické vzdělání se zaměřuje na teoretické znalosti, MBA studium je zaměřené na praktickou rovinu. Studenti řeší případové studie, tedy konkrétní příklady z praxe a získané znalosti mohou okamžitě aplikovat do svého pracovního života.


Lektorský tým
Zaměření na praktickou oblast odpovídá i složení lektorského týmu, které je u MBA studia tvořeno předními odborníky z praxe, kteří poskytují studentům přidanou hodnotu ve formě svých dlouholetých zkušeností v oboru. Lektoři jsou studentům k dispozici i pro řešení konkrétních problémů z jejich manažerského života, a to je něco, co u klasického vzdělávání nenaleznete. Při studium MBA získáte cenné know-how od předních odborníků z dané oblasti.


Způsob studia
Nespornou výhodou MBA studia, oproti tomu akademickému, je možnost studia online. Nemusíte dojíždět na semináře, přednášky, ale ani na zkoušky. Studujete v klidu svého domova, bez stresu a efektivně. 


Konkurenční výhoda na trhu práce
Počet akademických titulů v České republice roste, a tak samotný vysokoškolský titul není pro absolventa přidanou hodnotou na trhu práce. Tou je až další profesní vzdělávání, které pomáhá získat konkurenční výhodu v určitém oboru. Akademický titul ne vždy stačí k získání vhodného zaměstnání, zvláště pokud se ucházíte o zaměstnání v mezinárodních firmách, které vnímají MBA titul jako základ toho, co by měl mít uchazeč o manažerskou pozici v jejich firmě. Samotní zaměstnavatelé vnímají studium MBA jako konkurenční výhodu, a proto jsou to právě oni, kdo nejčastěji vybízejí své zaměstnance k získání MBA titulu.

 

Podobné články

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.
frame-scrollup