ROZDÍL MEZI MBA A EXECUTIVE MBA. JE MEZI NIMI NĚJAKÝ?

Obecně je MBA titul profesního vzdělávání, který je udělován jako neakademický titul, a který zároveň vhodně doplňuje a rozšiřuje dosavadní vysokoškolské vědomosti či zkušenosti z praxe. Pokud máte za sebou dlouholetou profesní praxi a hledáte vhodný způsob, jak se posunout dál, jak získat další užitečné informace z oboru, je pro vás studium MBA správná volba. Studium MBA nabízí široké spektrum oborů, ve kterých se můžete nadále profesně vzdělávat a získávat větší uplatnění na trhu. O MBA vzdělávání se často ucházejí ti, kteří mají velký potenciál dosáhnout manažerské pozice, ale i ti, kteří již jako manažeři působí. Své místo si však najde i mezi podnikateli či pracovníky státní správy.

Vzhledem k tomu, že výuka je orientována především na řešení problémů z praxe, jsou ke studiu přijímáni pouze uchazeči s několikaletými pracovními zkušenostmi, případně s teoretickými znalostmi z vysokoškolského studia. Jak již bylo řečeno, MBA studium se zaměřuje na zdokonalení znalostí v oblasti řízení. Podíváme-li se na řízení podniků podrobněji, zjistíme, že je zde hned několik úrovní managementu. Z toho je na první pohled jasné, že odlišné vědomosti uplatní jak lidé na juniorské pozici, tak senior manažeři. Toho jsou si vědomi i vzdělávací instituce, které MBA studium poskytují. Obory vhodné i pro služebně mladší manažery jsou zastoupeny v hojném počtu vedle Executive MBA, které je koncipováno především pro vedoucí pracovníky středního a vyššího managementu.

Od toho je odvozen i samotný název studijního programu – „executive“, tedy výkonný, vedoucí, ale také vedoucí pracovník. Executive MBA je studium obsahově velmi náročné a slouží hlavně ke vzdělávání zkušených manažerů a ředitelů pohybujících se ve vrcholovém vedení firem. Studenti tohoto programu mají obvykle vyšší úroveň profesních zkušeností a více jak desetiletou praxi. Kurzy jsou vedeny skutečnými odborníky z oboru, kteří studenty seznamují s podrobnými detaily fungování v praxi. Úroveň těchto kurzů je díky konkrétním příkladům na mnohem vyšší úrovni, zachází do větších podrobností a rozšiřuje váš pohled na problematiku, se kterou se denně setkáváte. Během studia se seznámíte se zajímavými lidmi z praxe a získáte mnoho cenných kontaktů, protože na tom, koho v kurzu potkáte, záleží stejně jako na kvalitním lektorovi, který kurz vede.

Podobné články

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.
frame-scrollup