Pro koho je studium LLM určeno?

Studium, které je ukončené titulem LL.M. (CORPORATE MASTER OF LAWS) je stále oblíbenější formou dalšího vzdělávání v právních kruzích. Je vhodné pro všechny, kteří si chtějí prohloubit znalosti z právních oborů, jako jsou korporátní právo, insolvenční právo, hospodářské a obchodní právo EU, evropské i mezinárodní právo soukromé nebo právo mezinárodního obchodu.

Zejména je studium LLM určeno pro zaměstnance z právní sféry, jako jsou právníci, advokáti, koncipienti a ostatní zaměstnanci v právních firmách.  


Ocení ho ale i ti, jejichž povolání primárně nesouvisí s právní oblastí, ale kteří pravidelně přicházejí do kontaktu s legislativou. Příkladem mohou být vrcholoví manažeři, ředitelé společností, ale také podnikatelé, kteří využívají získané znalosti při provozování své živnosti. Výjimkou mezi studenty nejsou ani zaměstnanci ze státní správy.


Stát se studentem LLM tedy může každý, kdo má zájem o prohloubení svých znalostí a zlepšení příležitostí pro svůj kariérní růst.
 

Podobné články

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.
frame-scrollup