Kam vás dostane MBA a ne BBA


Tituly MBA (Master of Business Administration) a BBA (Bachelor of Business Administration) mají mnoho společného. Oba jsou neakademickými profesními tituly psanými za jménem, které značí rozšíření poznatků získaných především na vysoké škole o praktické znalosti jednoduše uplatnitelné v praxi. Oba tituly jsou běžně používány v zahraničí, ale jejich obliba roste i v České republice. 


Ačkoli jsou oba tituly pro držitele přínosné, získání diplomu s titulem MBA znamená přece jenom více než s titulem BBA. BBA titul můžeme částečně přirovnat k českému bakalářskému titulu, který je nižším stupněm akademického vzdělání a po jeho absolvování se očekává další studium vedoucí k získání magisterského titulu. S BBA je to podobné, jedná se o nižší stupeň dalšího profesního vzdělávání a jeho přínosy jsou tak daleko nižší než v případě MBA. Pro manažery a lidi z obchodní praxe nemá prakticky význam, protože je pouze úzkým doplněním jejich znalostí.


BBA se doporučuje spíše pro uchazeče se středoškolským vzděláním, kteří chtějí získat základní praktické znalosti. U uchazečů s vysokoškolským vzděláním, zvláště z oblastí  marketingu, obchodu a z oblastí středního a vrcholného managementu, nemá tento titul velký význam.


Hodnota titulu MBA je samozřejmě vyšší i na pracovním trhu. Titul BBA uchazeče o zaměstnání prakticky nezvýhodňuje oproti klasickým vysokoškolákům. MBA je naproti tomu jasným impulsem, který zvyšuje atraktivitu uchazeče. V mnoha mezinárodních firmách je dokonce podmínkou pro vstup do středního či vrcholného managementu titul MBA, nikoliv titul BBA.


Proč je tedy lepší MBA a ne BBA?

 

  • s MBA máte daleko vyšší šanci získat kvalitní zaměstnání,
  • MBA vám dá hlubší znalosti využitelné v praxi,
  • MBA odstartuje váš kariérní růst
  • MBA má vyšší váhu v zahraničí
  • MBA je klíčem k vašemu seberozvoji


V dnešní době je téměř zbytečné studovat BBA programy, zvláště když během jednoho roku, je možné získat titul MBA. Hluboké znalosti problematiky, vyšší respekt mezi svými podřízenými a kolegy, komplexnější myšlení, zlepšení atraktivity na trhu práce, kariérní růst a váš celkový seberozvoj jsou jen zlomkem toho, co získáte titulem MBA a ne titulem BBA.

 

Podobné články

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.
frame-scrollup