Jak mít respekt mezi zaměstnanci

Získat si respekt u svých zaměstnanců je jedna z nejsložitějších věcí, se kterou se v řízení lidských zdrojů můžete setkat. Vy, jako osoba vedoucího, ovlivňujete chování svých podřízených, jejich pracovní morálku, výkonnost, a tím máte hlavní podíl na fungování firmy. Získání si respektu je proto pro chod firmy nutností. Problém spočívá ale v tom, že respekt si u svých zaměstnanců budujete dlouhodobě, zatímco o něj můžete přijít během krátkého okamžiku. Přinášíme vám proto několik tipů, jak si dlouhodobě posilovat respekt u svých zaměstnanců.


Buďte spravedliví
Nic nepodkopá autoritu tak, jako když uplatňuje nadřízený rozdílný přístup k zaměstnancům. Pokud budete některého z pracovníků upřednostňovat na úkor druhých, zaměstnanci se nejen budou cítit frustrováni a nedoceněni, ale ztratí vůči vám veškerý respekt. Pokud budete přistupovat spravedlivě ke všem, budou si vás zaměstnanci vážit a budou k vám vzhlížet.


Mějte přehled o zaměstnancích
Zaměstnanci jsou cenným kapitálem vaší firmy, o který se vyplatí pečovat. V řízení je důležité znát lidi, jejich problémy, pracovní styl, stresory, motivátory a jejich silné a slabé stránky, vše samozřejmě s ohledem na vykonávanou pozici. Jen tak můžete zvolit správný styl řízení a vést zaměstnance k vyšší výkonnosti. Respekt si získáte, pokud budete svým zaměstnancům naslouchat a projevíte jim uznání. Styl řízení hraje v budování respektu podstatnou roli.


Vzdělávejte se
Vaše znalosti, dovednosti a zkušenosti jsou dalším z determinantů pro získání respektu. Nemůžete chtít po svých podřízených, aby se vzdělávali a rozšiřovali svoji kvalifikaci, když vy sami to nečiníte. Zvláště v dynamických firmách musí nadřízený držet se svými zaměstnanci krok. Uvědomte si, že zaměstnanci nemají důvod přinášet do firmy nové podněty, když jejich nadřízený používá pouze zastaralé postupy. Pokud se budete dále vzdělávat, například formou MBA studia, budete díky tomu přinášet do firmy nové poznatky, budete lépe reagovat při řešení problémů a zlepšíte si tím i komunikaci se svými podřízenými. Zaměstnanci více vzhlížejí k nadřízeným, kteří jsou skutečnými odborníky v oboru. Neznalost nadřízeného podtrhává jeho autoritu a snižuje respekt, který k němu zaměstnanci chovají.


Dbejte na své vystupování
Jako nadřízený přebíráte určitou roli, kterou od vás daná pozice vyžaduje. Kontakt s podřízenými je vždy složitý, protože i nepatrná chyba může na dlouho podkopat vaši autoritu. Vždy proto před svými zaměstnanci vystupujte konzistentně a neměňte své názory. Dbejte také na upřímnost, která má vliv na dlouhodobou důvěru mezi vámi a vašimi podřízenými. Zvažte i to, co zaměstnancům slibujete, a zda zvládnete dodržet své slovo. Pokud uděláte nějakou chybu nebo se zmýlíte, svoji chybu uznejte. Snažte se vždy zachovávat chladnou hlavu a problémy ve firmě řešte věcně bez zbytečných emocí. Ve firmě máte vy i zaměstnanci společný cíl, a proto by v ní měla být vytvářena taková firemní kultura, která pomůže vytyčeného cíle dosáhnout.

 

Podobné články

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.
frame-scrollup