6 tipů, jak neprodělat při výběru online MBA studia


Rozhodnout se pro další vzdělávání je krok tím správným směrem, ale není to krok zdaleka jediný. Zvláště pokud patříte mezi ty, kterým nejde pouze o titul, ale také o úroveň dosažených znalostí a kvalitu výuky. Proto pečlivě vybírejte mezi institucemi nabízejícími MBA studium. Zvláštní opatrnost věnujte studiu online, které je stále oblíbenější formou vzdělávání.


Abyste neprodělali při výběru online MBA studia, máme pro vás 6 základních tipů, které vám pomohou při správném výběru.


Ověřte si informace o institutu
Prvním krokem je získání základního přehledu o institutu. Vždy dávejte přednost větším institucím, které mají několikaletou tradici a jejichž formy studia jsou přizpůsobeny pro české a slovenské studenty, a to s ohledem na potřeby místního trhu práce.


Vyzkoušejte si online systém
Kvalitní instituce vám umožní přístup prostřednictvím demo účtu do jejich studijního systému a k některým studijním materiálům. Díky tomu zjistíte, nakolik je pro vás jejich systém přehledný. Zároveň si můžete vyzkoušet cvičný test, který bude principiálně podobný těm, které budete absolvovat během studia.


Zajímejte se o možnosti online studia
Nespokojte se pouze se samotnou informací o tom, že institut poskytuje online studium. Zjistěte si bližší informace k průběhu vzdělávání. Zajímejte se, jakým způsobem vám budou předávány studijní materiály, jak budete komunikovat se svými lektory nebo jak probíhají závěrečné zkoušky.


Zajímejte se o obory
Zjistěte, které obory institut nabízí a zda jsou pro vás využitelné v praxi. Zároveň si projděte seznam předmětů, které budete muset během studia absolvovat. Obecně patří mezi oblíbené obory Ekonomika a finanční managementExecutive MBA nebo Management obchodu.


Čtěte reference!
Podstatnou součástí vašeho výběru by mělo být procházení referencí od absolventů institutu, z nichž si můžete udělat ucelený obrázek o studiu. V některých případech můžete narazit i na reference ve video podobě.


Zjistěte si informace o lektorském týmu
V neposlední řadě dbejte na složení lektorského týmu. MBA studium je založeno na prohlubování praktických znalostí, a proto byste měli získávat informace od skutečných profesionálů z oboru. Uvědomte si, že lektoři budou ti, se kterými budete v nejčastějším kontaktu během studia a měli by to být právě oni, kteří vám budou mnohdy radit i v konkrétní situaci z vašeho pracovního života.

Podobné články

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.
frame-scrollup