Stipendium pro handicapované - Stanislav Vaďura

Příběh Bc. Stanislava Vaďury

Je mi 46 let, jsem ženatý, mám devítiletou dceru, vystudoval jsem vysokou školu, pracuji jako obchodní manažer. Na každé jediné slovo z předchozí věty jsem hrdý a za všechna jsem vděčný, protože těchto zdánlivě prostých věcí jsem dosáhl  navzdory nepřízni osudu, resp. navzdory zdravotním komplikacím, které  mě postihy již na počátku mého života... Diagnóza, kterou lékaři sdělili mým rodičům krátce po narození, zněla Arthrogryphosis congenita multiplex a mému otci lékaři a mamince zdravotní laborantce nemuseli vysvětlovat, co tato slova znamenají. Oba se snažili využít pro mě maximální zdravotnickou péči a podporu, byl jsem 12x  operován již od útlého věku ,  první dva roky svého života jsem prakticky celé strávil na 1. ortopedické klinice v Brně, poté jsem absolvoval mnoho  dlouhodobých pobytů v nemocnicích a každoročně jsem se účastnil dvouměsíčních rehabilitací v dětských léčebnách.  Pravě tam, mezi dětmi s podobným postižením, ale s berlemi či na vozíku, jsem si uvědomil touhu a potřebu vzdorovat osudu a diagnóze zhmotnělé v citaci v propouštěcí zprávě se závěrem „výrazný tělesný funkční handicap trvalého rázu“. Učitelé z malé moravské vesnice pro mě upravili podmínky na základní škole, mezi spolužáky jsem si našel kamarády, pomocníky a ochránce. Studiem na gymnáziu jsem si nejenom zvýšil sebevědomí, ale především rozšířil rozhled a dále jsem pokračoval v nástavbovém studiu ekonomiky a informatiky. Sametová revoluce mně uvolnila další bariéry, díky cestování a pobytům v zahraničí (Holandsko, Velká Británie, USA) jsem se zdokonalil v angličtině, kterou jsem pak sedm let učil na střední škole. Osudu navzdory  – to jsem si opakoval, když jsem se kvůli přítelkyni a pozdější manželce  přestěhoval 100 km od domova a začínal opravdu od nuly: bez peněz, v podnájmu, bez přátel a rodičů, sami. V této době jsem také zahájil studium vysoké školy, to vše v souběhu s náročným zaměstnáním IT konzultanta.  Svou znalost IT, angličtiny a komunikativnost jsem zúročil v obchodní oblasti, kde jsem během pracovního pohovoru musel porazit nejenom ostatní kandidáty, ale především počáteční nedůvěru a mnohdy i předsudky  pramenící z toho, že „handicapovaní lidé přece stěží mohou působit na manažerských pozicích“.  Postupně jsem se vypracoval na account manažera v oblasti prodeje IT projektů, kde působím v různých společnostech více než 15 let. Za svoji profesní dráhu v této pozici jsem pracoval a pracuji jak v oblastech získávání nových zákazníků, tak i budování partnerských prodejních kanálů, ale i péče o rozvíjení dlouhodobých vztahů s klienty stávajícími. Postupem doby se nicméně moje situace pomalu zhoršuje.  Postupně  narůstají  jak moje zdravotní problémy, tak  se na trhu práce objevují mladší a energičtější kolegové. Toto vše v souhrnu mne už nějakou dobu přivádí na myšlenku zvýšit si svoji kvalifikaci, zkušenosti a cenu na trhu práce studiem MBA.  V okamžiku, kdy jsem se seznámil s možností studijního stipendia CEMI, řekl jsem si, že to je přesně ten impuls, který mne může v mém rozvoji posunout dál, a že se musím pokusit  o toto stipendium ucházet. V absolvování studia MBA vidím unikátní možnost a prostředek ke sebezdokonalení, k osvojení praktických manažerských postupů a dovedností, které chci využít jednak v osobním profesním růstu směrem k manažerským a řídícím pozicím a jednak také ku prospěchu dalším handicapovaným lidem formou osobního profesního poradenství, školení komunikačních a prezentačních dovedností, jazykových kurzů a dalších oblastí, ve kterých jim mohu být prospěšný. Co ještě říci o sobě? Mezi mé koníčky patří film, divadlo, literatura, ve svém volném čase se věnuji rodině, pejskovi, aktivně provozuji sportovní střelectví, rovněž se zajímám o společenské dění v místě bydliště, kde působím jako zastupitel obce. Na začátku svého příběhu jsem uvedl, že jsem hrdý a vděčný. Důvody mé hrdosti jsem vypsal, má vděčnost se projevuje ve spolupráci s olomouckou neziskovou organizací Dobré místo pro život, která se snaží o pomoc handicapovaným, ke kterým byl osud ještě mnohem nemilosrdnější  než to mohu říci já.  
 

Postřehy pana Vaďury k jednotlivým studijním etapám

Zahájení studia:

Rád bych zde vyzvednul vysokou profesionalitu, ochotu a vstřícnost všech pracovníků, či spolupracovníků CEMI, kteří se podíleli na organizaci a přípravě úvodního setkání, resp. zahájení nového ročníku studia MBA a LLM. Pominu –li velmi příjemné prostředí ,ve kterém se soustředění uskutečnilo, všechny vstupy a prezentace vyučujících se odvíjely v příjemné, ale současně i  veskrze pracovní atmosféře. Každý blok, resp,. jeho přednášející nastínil problematiku, se kterou se v rámci studia budeme seznamovat. A jak už to při studiu také obvykle bývá, rovněž byly vydefinovány kriteria  a způsoby splnění všech studijních podmínek, které jak všichni doufáme, povedou ke zdárnému absolutoriu a zakončení studia. Naplnění tohoto cíle přeji jak sobě, tak všem svým kolegům.

Jaké jsou dojmy pana Vaďury ze zahájení MBA studia na CEMI a co od studia očekává?

Zjistěte v následujícím videu:

 

Zhodnocení prvního semestru:

Z úvodního soustředění prvního semestru jsem se vrátil domů pln očekávání a pozitivní motivace. Po cca 3 týdnech studijního procesu jsem si vytvořil jistý systém práce, stanovil si rozvrh činností a naplno se ponořil do studia. V okamžiku, kdy jsem tento pomyslný motor nastartoval, rázem se situace diametrálně proměnila. Obrovskou pomocí je skutečnost, že všichni lektoři reagují velmi promptně na podněty jakéhokoliv typu. Tato rychlá forma komunikace udržuje „studentský motor“ v patřičných provozních otáčkách, takže vše funguje naprosto optimálně. Bylo by nesmírně složité vybrat jeden studijní předmět, o kterém bych mohl prohlásit, že je pro moji profesní praxi prospěšnější než jiné. Ba naopak na svém konkrétním příkladu mám velmi intenzivní pocit, že teoretická náplň jednotlivých předmětů představuje jednotlivé kamínky, přesně zapadající do komplexní mozaiky mého odborného rozvoje.  Za posledních několik měsíců jsem byl vícekrát konfrontován s praktickou situací, kdy mi teoretický základ získaný při studiu pomohl lépe a efektivněji řešit jednotlivé situace z pracovní agendy. Ať už se jednalo o otázky související s INCOTERMS, přípravou smluvních vztahů či stanovení nejvhodnějšího obchodního modelu pro oslovení nového zákaznického segmentu.  A to lze s nadsázkou říci, že jsem teprve v polovině studia.  
  

Zhodnocení druhého semestru:

Na úvodní únorové soustředění k druhému semestru jsem jel pln očekávání a snahy zjistit, jak probíhá studium u mých kolegů. Výměna zkušeností mne ujistila v tom, že s úskalími studia zápolíme tak nějak velmi podobně. Málo času, hodně práce, potřeba „natáhnout den“, pokud by to bylo alespoň trochu možné. Na druhou stranu s jistějším pocitem, že už vím jak na to. Druhý semestr utíká jako voda. Zdárně jsem se popasoval se všemi požadavky na splnění podmínek pro zakončení předmětů z druhého semestru. Probíraná témata mi již několikrát pomohly v praktických situacích v mé profesi. Ať už se jednalo o definici obchodního modelu společnosti, stanovení marketingové strategie a komunikačního mixu, či konkrétních aktivit směřujících k podpoře prodeje nové produktové řady společnosti. Toto jsou všechno praktické situace, ve kterých mi doposud získané teoretické vědomosti ze studia pomohly při řešení konkrétních úkolů v pracovním životě. V současné době se začínám plně věnovat zpracování diplomové práce, která, jak doufám, povede k úspěšnému zakončení mého studia.     

Chci vědět více
Chci vědět více

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup