Stipendium pro handicapované - Marek Luco

Příběh Ing. Marka Luca

V novembri  som dovŕšil 33 rokov a moje životná dráha sa zmenila v roku 2001,kedy som pri skoku do vody utrpel poranenie miechy. Došlo k zlomenine krčného stavca C5 a diagnóza bola na svete – kvadruplegia a odkázanosť na inv. vozík. Do úrazu som sa venoval všetkým možným športom a aktívne som hrával futbal. Nasledovala pol ročná rehabilitácia, kedy som sa postupne pripravoval na život s vozíčkom. Pred sebou som mal svet, o ktorom som nič netušil. Našťastie už v začiatkoch som mal šťastie na zaujímavých ľudí, ktorí sa mi snažili svojimi radami pomáhať a usmerňovať ma. Čoraz častejšie som si kládol otázku, ako byť prospešný pre túto spoločnosť a nie len tak „vysedávať“. Začal som tým, že som začal od seba a to športom. Zaregistroval som sa v klube, ktorý sa okrem športovej činnosti venuje aj sociálnemu poradenstvu a tam som prvý krát získaval skúsenosti v tejto oblasti. Popritom som sa ako živnostník od roku 2007 začal venovať predaju a servisu výpočtovej techniky, správe sieti a tvorbe web stránok.  Záležitosti okolo podnikania si vyžadovali už aj znalosť zorientovať sa v ekonomickej oblasti a tak v roku 2010 som si podal prihlášku na Bankovní institút vysoká škola, odbor Financie, ktorý som v júni 2015 úspešne ukončil. V začiatkoch štúdia som inicioval založenie neziskového združenia LUMAR n.f. v rámci ktorého pôsobím ako referent poskytujúci pomoc a poradenstvo v sociálnej a ekonomickej oblasti ľudom so zdravotným postihnutím. Na starosti mám aj prípravu a riadenie projektov, zameraných na podporu zlepšenia životnej situácie občanov so ZP. V roku 2013 som bol oslovený firmou zaoberajúcou sa tvorbou reklamy s ponukou práce a keďže som videl príležitosti osobnostného rozvoja, začal som pracovať ako editor a predajca reklamného priestoru na LCD paneloch. Z vlastnej skúsenosti viem, že príležitosti sú tu nato, aby sme prijali ich výzvu a preto som sa rozhodol študovať MBA - Ekonomika a fianční management. Vedomosti z štúdia určite využijem vo svojej práci, pri rokovaniach s potenciálnymi klientmi. Do budúcnosti plánujem zriadenie chránenej dielne, čím by som chcel dať príležitosť mnohým zdravotne postihnutým začleniť sa do spoločnosti a odovzdať skúsenosti, ktoré získam počas štúdia. Získané vedomosti by som vedel zúročiť aj prípadnom doktorandskom štúdiu. Všetkými svojimi aktivitami sa snažím nabádať ľudí, ktorí si prešli niečím podobným,  aby sa postavili prekážkam, ktoré im do cesty priniesol život a ukázať im, že aj s handicapom je možné viesť zaujímavý a plnohodnotný život. 


Postřehy pana Luca k jednotlivým studijním etapám


Zahájení studia:

Úvodné sústredenie naplnilo moje očakávania s ktorými som tam išiel. Po oboznámení sa so študijným systémom mám v úmysle už v krátkom čase sa pustiť do študijných materiálov, ktoré sú prehľadne pripravené. Zaujímavo vyzerajú byť všetky predmety a najviac ma láka asi Strategický management a  Bankovníctvo, ale verím, že nadobudnuté vedomosti počas celého štúdia mi pomôžu v osobnostnom a pracovnom vzostupe a ktoré budem využiť aj v prospech neziskového združenia, ktorému sa venujem. Veľmi som privítal možnosť krátkych prednášok s lektormi, ktorí na mňa zapôsobili svojou profesionalitou, odbornosťou a skúsenosťami. Spokojnosť môžem vyjadriť aj s prístupom spolužiakov, s ktorými som si už stihol vymeniť aj kontakty a teším sa na spoluprácu.


Jaké jsou dojmy pana Luca ze zahájení MBA studia na CEMI a co od studia očekává?

Zjistěte v následujícím videu:

 

Shrnutí druhého semestru:
Končí se skúškové obdobie, takže som sa májový mesiac venoval hlavne dokončeniu seminárnych prác. U niektorých predmetov  bol podmienkou úspešného zakončenia záverečný test . Ten som absolvoval online a musím povedať,že e-learningovy  systém mi úplne vyhovuje,hlavne z časového hľadiska,nakoľko je len na študentovi,kedy test absolvuje. K testom bohato postačujú prehľadne vypracované skriptá. Najväčší prínos zatiaľ pozorujem v predmete Manažérske účtovníctvo. Jednak preto,že som sa touto problematikou doteraz veľmi nezaoberal a nadobudnuté vedomosti a skúsenosti pri vypracovaní seminárnej práce ma utvrdili v tom, že je to neoddeliteľnou súčasťou manažérskeho rozhodovania. Momentálne sa venujem aj diplomovej práci , ktorej témou bude Finančná analýza podniku. Kompletizujem odbornú literatúru, na ktorej chcem postaviť teoretickú časť a zároveň vyberám vhodný podnik k prevedeniu konkrétnej finančnej analýzy.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup