Stipendium pro handicapované - Ing. Mgr. Ingrid Mrňová

Postřehy paní Mrňové k jednotlivým studijním etapám

Zahájení studia:

První dojmy ze studia jsou velmi pozitivní. Profesionální přístup, vynikající lektoři, kvalitní a přehledné studijní materiály jsou skutečnosti, které mě přesvědčily o správné volbě MBA  programu. Zahájení studia proběhlo na nejvyšší úrovni –  v nejvýše položeném kongresovém centru v Praze v budově City Tower ve výšce 109 metrů . Organizačně bylo setkání zvládnuté na jedničku. Prvotřídní byli i všichni přednášející.  Zkouškové období se kvapem blíží , ale nervozita zatím nepřichází. Velkou výhodou jsou precizně připravené  a přehledné studijní materiály. Žádný stres se sháněním literatury či luštěním zápisků z přednášek.  Nemusím řešit jak skloubit termíny přednášek s pracovním programem – studuji v pohodlí domova a v čase, který mi vyhovuje.

První semestr:

První semestr mám úspěšně uzavřený, a tudíž se můžu podělit o dojmy z průběhu zkouškového období. Příprava na zkoušky byla díky kvalitním studijním materiálům mnohem příjemnější oproti mým předchozím zkušenostem ze studia na vysoké škole. Testy, které studenti vyplňují online, byly přehledné a srozumitelné. Obavu nemusí mít ani studenti, kteří počítač neovládají nijak bravurně. Obrovskou výhodu spatřuji zejména v možnosti vyplnit testy z pohodlí domova a podle individuálních časových možností. Ocenila jsem i skutečnost, že jsem měla naprostý klid při jejich vyplňování. Dalším plusem je, že testy jsou krátce po odeslání vyhodnoceny a studenti nemusí na výsledek dlouho čekat. Co se týče písemných prací, studenti mají možnost zvolit si téma, které je nejvíce zajímá a přednášející jim v případě potřeby vždy rádi poradí.


Druhý semestr:

Léto uteklo velice rychle a dne 11. října byl zahájen druhý a současně závěrečný semestr MBA studia. Úvodní setkání se opět uskutečnilo v reprezentativních prostorech nejvyšší pražské budovy City Tower. V průběhu soustředění jsme měli možnost seznámit se s lektory programu Management zdravotnictví a jejich požadavky na úspěšné zakončení jednotlivých předmětů.  Setkání proběhlo ve velmi milé atmosféře a povzbudilo nás do dalšího studijního úsilí.  Všechny předměty minulého semestru byly velice přínosné, ale pro mne nejhodnotnější byly poznatky z předmětu Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA. Velmi zajímavá byla komparace fungování zdravotních systémů  a způsobů  hrazení  zdravotní péče v ekonomicky vyspělých zemích. Dále byl  pro mne velmi přínosný popis jednotlivých fází vývoje léčivého přípravku a v neposlední řadě pak hodnocení zdravotnických technologií Health Technology Assessment. Což je sice v České republice velice aktuální a diskutované téma, ale pro mnohé stále zůstává HTA pojmem spíše abstraktním.  Přestože studium probíhá on-line formou jsou na studenty kladeny velké požadavky.  Ovšem není čeho se bát, lektoři jsou vždy velmi vstříční a pokud je třeba, podají studentům pomocnou ruku. Studenti mají k dispozici telefonické i mailové kontakty na přednášející a mohou se na ně v průběhu studia kdykoliv obrátit. Jsem šťastná, že má volba padla právě na institut CEMI  a jsem přesvědčená, že absolvování MBA programu Management zdravotnictví bude pro můj profesní život velkou výhodou.

Zakončení studia:

Jsem velmi vděčná celému kolektivu Institutu CEMI za podporu a přístup na vysoké profesionální úrovni, a to po stránce lidské i odborné. Studium na Institutu CEMI mi pomohlo rozšířit vědomosti v oblastech fungování zdravotnických systémů v ČR i v zahraničí, procesu vývoje a schvalování nových léků, hodnocení kvality zdravotní péče a mnoha dalších aktuálních tématech. Rozhodně je to skvělé místo pro získání informací, sdílení znalostí a vytváření nových kontaktů. Získané znalosti určitě využiji při vytváření nových projektů pro lidi se zdravotním handicapem. Pacientská sdružení jsou pro nemocné a jejich rodiny obrovským přínosem. Například Unie Roska, ve které působím, sdružuje nemocné s diagnózou roztroušená skleróza v téměř čtyřiceti regionálních organizacích po celé ČR. Nejen pro své členy, ale pro všech zhruba 20.000 s lidí touto nevyléčitelnou nemocí Unie Roska pořádá celou řadu odborných konferencí a seminářů, vydává množství edukačních publikací a DVD, organizuje rekondiční pobyty a zabezpečuje pravidelná cvičení i kulturní program, kde si nemocní mohou pohovořit a seznámit se s lidmi s podobnou životní zkušeností. Nedílnou součástí činnosti pacientských sdružení je hájení zákonných práv pacientů a to zejména těch týkajících se zdravotní péče a přístupu k léčbě. Při těchto jednáních je znalost problematiky zdravotní péče a jejího financování nespornou výhodou a umožňuje zajistit lepší a profesionálnější podporu lidem s vážnou diagnózou.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup