Stipendium pro handicapované - Ing. Irena Hornová

Postřehy paní Hornové k jednotlivým studijním etapám

Zahájení studia:
 

Ráda bych poděkovala institutu CEMI za poskytnutí stipendia ve výši 50 % z ceny školného. Přestože si část studia musím sama hradit, nelituji, že jsem se na studium MBA přihlásila. Úvodní soustředění, které proběhlo v Konferenčním centru Tower, bylo velmi profesionálně zorganizované. Panovala zde přátelská a uvolněná atmosféra. Všichni lektoři byli velmi vstřícní a profesionální. Bylo vidět, že to jsou odborníci z praxe, kteří problematice daného předmětu skutečně rozumějí. V pauzách pro nás bylo připravené výborné občerstvení a zároveň jsme se mohli kochat překrásným výhledem na Prahu. Škoda jen, že nebyla moc dobrá viditelnost. Už teď se těším na druhé soustředění, které se jistě ponese ve stejně přátelském duchu.
 
Průběh studia:
Jak už jsem psala ve svém předchozím příspěvku, jsem velmi ráda, že jsem se ke studiu MBA přihlásila. Přineslo mi nový pohled na znalosti získané na vysoké škole, naučila jsem se psát seminární práce a jeho absolvování pro mě bude velkým přínosem v dalšímí profesním rozvoji. Zároveň musím přiznat, že jsem nečekala, že studium pro mě bude takto časově náročné. Témat bylo hodně a času málo. Lektoři jsou velcí profesionálové, kteří svému oboru rozumí a jsem velmi ráda, že jsem se s nimi mohla poznat. Vše bych také chtěla touto cestou poděkovat. S organizací studia jsem spokojená i s možností e-lerningové formy pomocí studijního systému Fronter. Díky tomu jsem byla časově velmi flexibilní. Už teď se ale těším, až budu mít všechny studijní povinnosti za sebou a budu si moct vychutnat promoci v Břevnovském kláštere.
 
Hodnocení studia:
Pro studium na CEMI jsem se rozhodla po dvojité mateřské dovolené, kdy jsem přemýšlela, kam směřovat svou další profesní kariéru. Protože jsem hendikepovaná a ráda se učím nové věci, přišla mi možnost získání stipendia pro hendikepované studenty jako skvělá příležitost ke svému dalšímu rozvoji, i když jsem měla trochu obavy, zda se mi podaří časově skloubit studium se zaměstnáním a rodinou. Vzhledem k tomu, že jsem znala dostatečně dopředu studijní harmonogram a studium bylo online, mohla jsem si ho snadno dopředu naplánovat. Poslední obavy rozptýlilo úvodní setkání studentů, které bylo zorganizováno na velmi profesionální úrovni a kdy jsem se utvrdila, že jsem vybrala správně. Zvolila jsem si obor Ekonomika a finanční management hlavně z toho důvodu, že jsem již na Vysoké škole ekonomické studovala fakultu financí a účetnictví a v tomto oboru se pohybuji celou svou profesní kariéru. Díky studiu na CEMI, které je zaměřeno spíše prakticky, se mi podařilo propojit teoretické znalosti s těmi praktickými a dalo mi možnost se dále ve svém oboru zdokonalit, a to převážně díky skvělému profesionálnímu přístupu všech vyučujících, kteří jsou ve svém oboru skuteční profesionálové. Na tomto místě bych chtěla velmi poděkovat své vedoucí diplomové práce Ing. Marii Kubáňkové, Ph.D. za její skvělý přístup, za její trpělivost, věcné připomínky, rady a podněty při psaní diplomové práce. Pomyslnou třešničkou na studiu pro mě byla nádherná promoce v prostorách Břevnovského kláštera. Byl to zážitek nejen pro mě, ale i celou moji rodinu. Při promoci jsem si uvědomila, že studium mělo smysl a promoce pro mě byla i takovým zadostiučiněním nad večery a víkendy, které jsem trávila studiem místo zábavou.
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup