Štipendium pre handicapovaných - Marie Solská


Postrehy paní Solské k jednotlivým študijným etapám

Zahájenie štúdia:

 

Úvodní soustředění v prostorách City Tower mě hned v úvodu příjemně překvapilo absolutně bezbariérovým přístupem a to jak pro vystupování z auta, tak i pro samostatný pohyb v rámci přednáškových prostor. Stručný exkurz do průběhu a podmínek studia nám nabídla vedoucí studijního oddělení, paní Mečířová. Následně se dle přesně dodrženého časového harmonogramu všichni studenti rozdělili do vybraných studijních oborů v samostatných přednáškových místnostech. V několika blocích jsme byli garantem oboru a dalšími lektory seznámeni s požadavky na úspěšné absolvování a obsah jednotlivých předmětů. V práci s e-learningovým systémem Fronter jsem zatím začátečníkem, o tom tedy až v dalším pokračování…