Prínosy MBA štúdia

V tejto sekcii nájdete kompletné výsledky výskumov, ktoré realizoval inštitút CEMI v oblasti vnímania MBA štúdia či jeho prínosu pre našich absolventov.


Nasledujúce infografika sumarizuje výsledky výskumu vykonaného agentúrou IPSOS pre inštitút CEMI, ktorý bol zameraný na vnímanie MBA štúdia medzi zamestnávateľmi aj medzi potenciálnymi študentmi MBA programov:

 

 

Nižšie nájdete kompletné výsledky výskumu uskutočneného inštitútom CEMI, ktorý zisťoval, ako MBA štúdium obohatilo našich absolventov: