Čo je LL.M. titul


Titul LL.M. (CORPORATE MASTER OF LAWS) je medzinárodne uznávaným profesijným neakademickým titulom, ktorý je uvádzaný, rovnako ako ostatné angloamerickej tituly, za menom. Je určený najmä pre osoby s právnickým vzdelaním alebo pre absolventov neprávnických odborov s právnou praxou.


Štúdium LLM je štúdiom profesijným, ktoré dopĺňa a ďalej rozširuje vysokoškolské vzdelanie. Nie je teda náhradou klasického vysokoškolského vzdelania, ale nástrojom celoživotného vzdelávania. Absolventi štúdia získavajú prehľad o právnych oblastiach, ktoré súvisia s obchodným a podnikateľským praxou, a to vrátane medzinárodného práva. Výhodou tohto typu profesijného vzdelávania je široký dôraz na praktické využitie daných vedomostí. Študenti absolvujú predmety, ako sú korporátne právo, corporate governance, insolvenčné právo, hospodárske a obchodné právo EU, európske aj medzinárodné právo súkromné alebo právo medzinárodného obchodu. Zvlášť oblasť medzinárodného práva je v dnešnej dobe kľúčová pre praktické využitie a ďalšie uplatnenie absolventa.

 


Štúdium umožňuje zvýšenie kvalifikácia, rozšírenie vedomostí, ale je tiež spôsobom, ako sa odlíšiť na trhu práce. Vďaka titulu LL.M. získavajú absolventi konkurenčnú výhodu, ktorá môže uľahčiť ich uplatnenie na pracovnom trhu. Zamestnávatelia totiž uprednostňujú uchádzačov s titulom LL.M., ktorý dokladá široké odborné právnické vzdelanie, ale aj záujem uchádzačov o ďalšie vzdelávanie.


Štúdium LLM je ideálnym prostriedkom profesijného vzdelávania vrcholových manažérov, riaditeľov spoločností, právnikov, advokátov, súkromných podnikateľov, ale aj zamestnancov verejnej správy.