CEMI podporuje

Ocenění českých podnikatelek

V České republice je stále velmi malé procento podnikatelek a žen na řídících pozicích ve firmách. Chceme podporou projektu „Ocenění českých podnikatelek“ vyjádřit náklonnost ženám, které již dokázaly, že nejen muži jsou schopní manažeři a majitelé firem. A dále podporovat ostatní ženy v jejich kreativitě, vůdčích schopnostech a talentu být dobrým leaderem.

Soutěž „Ocenění českých podnikatelek“ byla založena roku 2008 na podporu českých žen. Umožňuje ocenit ženy jako osobnosti a poukázat na významné projekty nebo inovace v různých oborech, které české firmy pod jejich vedením přinášejí na český nebo evropský trh. Klade si zároveň za cíl vyzdvihnout a šířit úspěchy žen dosažené v podnikání při respektování nepsaných mravních norem vzájemného obchodu.

 CEMI se stal patronem kategorie „Výjimečný růst firmy“, která koresponduje s posláním institutu poskytovat vzdělání, které Vás podpoří v profesním i osobním růstu. Více informací naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz.

 

Stipendium pro handicapované

Věříme, že vzdělání je nenahraditelné a pomáhá „dělat svět lepším“. Rozhodli jsme se proto poskytnout jedinečnou šanci zdravotně handicapovaným lidem a vybranému uchazeči umožnit studium MBA či LLM na našem institutu zcela bezplatně. Veškeré potřebné informace naleznete zde.

Stipendium pro handicapované

 

Člověk v tísni

Dne 4. 6. 2013 jsme přispěli částkou 10.000,- Kč na povodňové konto Člověk v tísni na pomoc lidem v povodní postižených oblastech celé České republiky. Naší kanceláři se voda jen těsně vyhnula, proto jsme se rozhodli alespoň částečně pomoci těm, kteří takové štěstí neměli. Využití finančních prostředků vybraných na povodňové konto najdete na webových stránkách Člověka v tísni zde.


 

Pomoc dětem s rakovinou

Dne 22. ledna 2013 jsme věnovali 20.000,- Kč nadačnímu fondu Dobrý anděl, který pomáhá rodinám s dětmi v boji s rakovinou. Peníze od dárců, Dobrých Andělů, přijaté v jednom měsíci, systém DOBRÝ ANDĚL rozdělí rovným dílem stovkám rodin vždy první pracovní den následujícího měsíce. Veškeré provozní náklady nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL jsou hrazené ze soukromých peněz jeho zakladatelů. Systém DOBRÝ ANDĚL umožňuje dárcům, Dobrým Andělům, finančně pomáhat stovkám rodin ve finanční tísni, kde otec, matka anebo některé z dětí trpí rakovinou. Více informací naleznete na www.dobryandel.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora vzdělávání handicapovaných dětí

Ve spolupráci s občanským sdružením Život dětem jsme dne 25. května 2012 předali iPad2 se speciálním perem a krytem v celkové hodnotě 15.448,- Kč Honzíkovi Martínkovi z Votic, který trpí autismem a degenerativním mozkovým onemocněním. Pomocí speciálních výukových programů tak může lépe překonávat svůj handicap...

obrázek přívěškuobrázek Dárků od CEMI, MBA

FB iconŽivot dětem na facebooku

Posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky. Každý z nás se může v životě ocitnout v těžké situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí. Občanské sdružení Život dětem se snaží dlouhodobě pomáhat převážně dětským oddělením nemocnice v rámci celé České republiky, ústavům pro handicapované děti, ústavům sociální péče, dětským stacionářům, dětským domovům, jednotlivým žadatelům v resortu školství.

Občanské sdružení Život dětem žadatelům neposkytuje finanční prostředky. Veškerou přístrojovou, zdravotnickou techniku a další vybavení a zařízení, které od nás žadatelé požadují nakupujeme od dodavatelským společnosti přímo a následně darujeme obdarovaným subjektům a jednotlivcům. Důvodem tohoto rozhodnutí je ochrana získaných finančních prostředků před zneužitím.

Více fotografií z předávání, i pokroky malého Honzíka s iPadem, naleznete ve fotogalerii.


 Podpora vzdělávání zrakově postižených studentů

Uvědomujeme si, jak je vzdělání důležité, a také si uvědomujeme, že pro některé z nás je cesta k němu podstatně složitější.

Jako společensky zodpovědná společnost proto prostřednictvím Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška podporujeme vzdělávání zrakově postižených studentů. Darováním finanční částky ve výši 10.000,- Kč v březnu 2012 jsme se tak zařadili po bok významných dárců jako je Vodafone či Student Agency a sbírku Světluška budeme dlouhodobě podporovat.

logo Světluškaobrázek Nadační fond Českého rozhlasu

 

FB logoSvětluška na facebooku

 V rámci stipendijního programu podporuje Světluška studenty středních a vysokých škol s těžkým zrakovým a zrakovým kombinovaným postižením již od svého vzniku v roce 2003. Pomáhá hradit část studijních nákladů a nákladů, které souvisí s kompenzací zrakového handicapu, jako jsou asistenční a průvodcovské služby, speciální kompenzační pomůcky, úprava studijních materiálů apod., které umožňují plnohodnotné studium.

Cílem je poskytnout těžce zrakově postiženým studentům středních a vysokých škol možnost dalšího vzdělávání, získání nových informací a kontaktů a zajistit tak rovnou příležitost v přístupu ke vzdělání.


Pomoc opuštěným či týraným psům

Psi jako nejlepší přátelé člověka a jedni z nejinteligentnějších tvorů na Zemi si jistě také zaslouží naši pozornost – a zejména ti, kteří zatím neměli to štěstí, aby se dostali do rodiny, která je bude milovat.

Proto v rámci projektu Buldoček v nouzi finančně podporujeme péči nejen o toto plemeno. Ať již se jedná o podporu útulků, které se o tyto psy starají či o počáteční podporu individuálních majitelů, kteří se takového pejska ujmou (prvotní léčba atd.). V roce 2012 jsme na toto konto darovali finanční obnos ve výši 5.000,- Kč.

 

obrázek Buldoček v nouzi