CEMI MBA Studies s.r.o.

O studiu

Jsme specialisté na MBA a LLM studium. S více než 900 úspěšnými absolventy a 400 současnými studenty patříme mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě.

scroll

Chcete prestižní titul MBA či LL.M. ve svém oboru? Vyplňte a odešlete přihlášku!

Vyplnit přihlášku
1
2
3
14

Do 14 dnů obdržíte 2 kopie smlouvy

Zároveň obdržíte informace týkající se organizace akademického roku.

První kopii

Smlouvy si ponecháte

Druhou kopii

Odešlete zpět podepsanou

Na začátku každého ze dvou semestrů MBA či LLM studia probíhá celodenní soustředění studentů v moderních výukových prostorách v centru Prahy (neplatí pro obory vyučované v angličtině - GBL a MMIB).

Každé ze dvou soustředění se koná v sobotu (první semestry) či v pátek (druhé semestry), aby bylo možné sladit toto soustředění s Vašimi pracovními povinnostmi. Navíc jsou veškeré administrativní úkony koncipovány tak, abyste s nimi strávili co nejméně času a nebylo kvůli nim potřeba nikam dojíždět.

Na soustředění se studenti MBA oborů seznámí s jednotlivými lektory, kteří jim představí vyučované moduly, seznámí je se svými požadavky na úspěšné absolvování a informují je o možnostech dalších konzultací. Soustředění probíhá v příjemných prostorách, podává se občerstvení.

Další MBA či LLM studium pak již probíhá převážně online formou.

Lektoři průběžně umisťují na internet do studentské sekce studijní materiály potřebné k úspěšnému absolvování daného studijního modulu.

Další MBA či LLM studium pak již probíhá převážně online formou.

Lektoři průběžně umisťují na internet do studentské sekce studijní materiály potřebné k úspěšnému absolvování daného studijního modulu.

Vyzkoušejte si prostředí systému v demo módu!

Vyzkoušet demo

Heslo: cemi

E-learningový systém Fronter

Fronter obdržel několik mezinárodně uznávaných ocenění, které potvrdily jeho důvěryhodnost a dlouhodobou udržitelnost. Mezi ně patří například certifikát ISO/IEC 27001, což je mezinárodní standard řízení bezpečnosti informací.

Fronter je navíc první celoevropský poskytovatel vzdělávací platformy, který získal Certifikát ISO/IEC 27001: 2005, který poskytuje firmě prostředky ke zrealizování efektivního řízení bezpečnosti informací v souladu s jejími organizačními cíli a obchodními požadavky.

Tento standard je navržen tak, aby se postaral o bezpečnost informací v řízení firmy a ochranu informačních aktiv. Tím minimalizuje velké množství hrozeb, kterým čelí firemní informační a komunikační systémy.

Vede tak ke snížení ztrát způsobených únikem informací. Práce v systému je tedy nejen uživatelsky velmi příjemná, ale také zajišťuje veškerou bezpečnost uložených dat.

Více informací

Lektoři CEMI se studenty konzultují přes Skype, e-mail, telefonicky nebo osobně.

Jednotlivé studijní moduly jsou zakončeny písemným testem anebo zpracováním seminární práce na zvolené téma.

Student má na splnění 3 pokusy, přičemž v případě neúspěchu lze požádat o mimořádné opravné pokusy. Lektoři jsou zde po celou dobu proto, aby studenta provedli studiem daných modulů a byli mu nápomocni k úspěšnému zakončení daného modulu.

Vybrat obor
Předávání diplomů probíhá při slavnostní promoci v Břevnovském klášteře, která je doprovázena živým hudebním vystoupením a slavnostním přípitkem.
Vyplnit přihlášku
Co je MBA titul?

Titul MBA (neboli Master of Business Administration) je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem.

Nejedná se tudíž o náhradu vysokoškolského vzdělání (ať již bakalářského, magisterského či doktorského stupně), ale o celoživotní kariérní vzdělávání, které toto vysokoškolské studium vhodně doplňuje a dále rozšiřuje.

V některých (především mezinárodních) společnostech je dokonce MBA titul podmínkou ke kariérnímu postupu a dosažení vyšších manažerských pozic. Toto vzdělání jistě ocení také samostatní podnikatelé či pracovníci ve státní správě.

Více

Naši studenti v číslech

O tom, že studium MBA u nás není nijak omezeno věkem ani místem bydliště, svědčí statistická data o našich studentech, shrnutá v grafech níže.
Vyplnit přihlášku