Stipendium pro handicapované

Institut CEMI podporuje organizace a projekty, které se snaží usnadnit život těm, pro které není vzdělání jednoduše dosažitelné. Věříme totiž, že právě vzdělání je nenahraditelné a pomáhá „dělat svět lepším“.


Rozhodli jsme se proto poskytnout jedinečnou šanci zdravotně handicapovaným lidem a vybraným uchazečům umožnit studium MBA či LLM na našem institutu zcela bezplatně za podmínek definovaných níže.

Zaujala Vás možnost získat stipendium?

Rádi byste se přihlásili do dalšího ročníku zahajovaných kurzů? Své žádosti zasílejte již nyní a studujte zdarma od března 2017!

Příběhy absolventů ze stipendijního programu najdete zde.


Podmínky pro žádost o získání stipendia (studia zdarma):

 • Žadatel musí v prvé řadě splňovat všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu na institutu; tj: vysokoškolské vzdělání (s doložením diplomu) či středoškolské vzdělání s maturitou a odpovídající manažerská praxe.

 • Žadatelem o stipendium se rozumí tělesně handicapovaný člověk vlastnící průkaz TP, ZTP či ZTP/P nebo jinak doložené potvrzení o zdravotním postižení. Studium MBA či LLM je velmi náročné, s ohledem na možnou zátěž jej proto nedoporučujeme psychicky handicapovaným uchazečům.

 • Stipendium je poskytováno na základě individuálního posouzení - a to  ve výši 100 % ceny studia, nebo jako sleva z ceny studia až do výše 75 %.

 • Za žádost se považuje zaslání vlastního životního příběhu žadatele v rozsahu maximálně jedné strany formátu A4, který bude popisovat vlastní životní situaci a způsob, jak mu získání profesního titulu MBA či LL.M. pomůže k lepšímu uplatnění v životě a proč by právě on měl získat toto stipendium. Z žádosti by mělo být také patrné, jakým způsobem žadatel díky získání titulu MBA či LL.M. obohatí životy dalších handicapovaných ve svém okolí.

 • Přihlášky společně s požadovanými dokumenty zasílejte na email klara.sovova@cemi.czUzávěrka příjmu žádostí je 31. ledna 2017.

 • Vyhodnocení a výběr vhodného studenta proběhne do 28. února 2017.

 • Zahájení studia je v březnu 2017.


Přihláška do stipendijního programu


Ostatní podmínky

 • Výherce stipendia bude vybrán na základě hodnocení komise složené ze zástupců institutu CEMI; do hodnocení budou zahrnuty pouze žádosti s prokazatelně doloženým zdravotním handicapem splňující dané podmínky.

 • Vybraný student s potvrzením zahájení studia (podepsáním smlouvy o studiu s nárokem na plné stipendium) souhlasí s pořízením a uveřejněním fotografií týkajících se obdržení stipendia a případným natočením krátkého videa.

 • Institut CEMI se zavazuje vybranému uchazeči poskytnout stejné podmínky vzdělávání jako pro všechny ostatní studenty.

 • Vybraný student se zavazuje řádným způsobem plnit studijní podmínky v rozsahu daném VSP.

 • Stipendium se nevztahuje na obor Executive MBA a obory vyučované v angličtině.

 • Nelze nárokovat vyplacení peněz namísto poskytnutí stipendia.

 • Institut si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a stipendium pro daný ročník neudělit.


Proč se přihlásit o stipendium na CEMI?

 • Získáte profesní titul a prakticky využitelné znalosti v manažerské sféře zcela bezplatně.

 • Studium MBA či LLM probíhá online, není tedy potřeba nikam dojíždět – vše bude řešeno individuálně.

 • Studijní materiály online v češtině, nejmodernější e-learningový systém Fronter a osobní přístup studijního oddělení.

 

Proč se naši stipendisté přihlásili do stipendijního programu CEMI? Zjistěte z videopříspěvků zde!


STUDENTI PRO ROČNÍK ÚNOR 2016

Příběh Ing. Marka Luca

V novembri  som dovŕšil 33 rokov a moje životná dráha sa zmenila v roku 2001,kedy som pri skoku do vody utrpel poranenie miechy. Došlo k zlomenine krčného stavca C5 a diagnóza bola na svete – kvadruplegia a odkázanosť na inv. vozík. Do úrazu som sa venoval všetkým možným športom a aktívne som hrával futbal. Nasledovala pol ročná rehabilitácia, kedy som sa postupne pripravoval na život s vozíčkom. Pred sebou som mal svet, o ktorom som nič netušil. Našťastie už v začiatkoch som mal šťastie na zaujímavých ľudí, ktorí sa mi snažili svojimi radami pomáhať a usmerňovať ma. Čoraz častejšie som si kládol otázku, ako byť prospešný pre túto spoločnosť a nie len tak „vysedávať“. Začal som tým, že som začal od seba a to športom. Zaregistroval som sa v klube, ktorý sa okrem športovej činnosti venuje aj sociálnemu poradenstvu a tam som prvý krát získaval skúsenosti v tejto oblasti. Popritom som sa ako živnostník od roku 2007 začal venovať predaju a servisu výpočtovej techniky, správe sieti a tvorbe web stránok.  Záležitosti okolo podnikania si vyžadovali už aj znalosť zorientovať sa v ekonomickej oblasti a tak v roku 2010 som si podal prihlášku na Bankovní institút vysoká škola, odbor Financie, ktorý som v júni 2015 úspešne ukončil. V začiatkoch štúdia som inicioval založenie neziskového združenia LUMAR n.f. v rámci ktorého pôsobím ako referent poskytujúci pomoc a poradenstvo v sociálnej a ekonomickej oblasti ľudom so zdravotným postihnutím. Na starosti mám aj prípravu a riadenie projektov, zameraných na podporu zlepšenia životnej situácie občanov so ZP. V roku 2013 som bol oslovený firmou zaoberajúcou sa tvorbou reklamy s ponukou práce a keďže som videl príležitosti osobnostného rozvoja, začal som pracovať ako editor a predajca reklamného priestoru na LCD paneloch. Z vlastnej skúsenosti viem, že príležitosti sú tu nato, aby sme prijali ich výzvu a preto som sa rozhodol študovať MBA. Vedomosti z štúdia určite využijem vo svojej práci, pri rokovaniach s potenciálnymi klientmi. Do budúcnosti plánujem zriadenie chránenej dielne, čím by som chcel dať príležitosť mnohým zdravotne postihnutým začleniť sa do spoločnosti a odovzdať skúsenosti, ktoré získam počas štúdia. Získané vedomosti by som vedel zúročiť aj prípadnom doktorandskom štúdiu. Všetkými svojimi aktivitami sa snažím nabádať ľudí, ktorí si prešli niečím podobným,  aby sa postavili prekážkam, ktoré im do cesty priniesol život a ukázať im, že aj s handicapom je možné viesť zaujímavý a plnohodnotný život. 

 Postřehy z MBA studia pana Luca najdete zde!


Příběh Andrey Brzobohaté

Moje jméno je Andrea Brzobohatá a do roku 2010 jsem byla absolutně zdravý člověk. Na podzim 2010 jsem se potkala s bacilem meningokoka a můj život se změnil od základů. 4% šance na přežití, pět týdnů umělého spánku a oboustranná amputace dolních končetin. Dva roky mi trvalo, než jsem se vyrovnala s otázkou co v životě dál. Buď to „zabalit“ a nebo se k tomu postavit čelem a jít životem  jako téměř zdravý člověk.  Musím říct, že se mi to celkem podařilo. Dostala jsem „bionické nohy“, naučila se chodit a začala fungovat.... Nejdříve jsme založili občanské sdružení NO FOOT www.nofoot.cz a začali pomáhat amputářům. Pořádáme pro ně různé akce společenského, sportovního i naučného charakteru. Lidé se mezi sebou potkávají ( máme jich dnes skoro 300), sdělují si vzájemné starosti a poznatky, ale i radosti z běžného života. Pro mě osobně, je největší pocta,když si po akci lidé mezi sebou vyměňují tel. čísla a vidím třeba na soc. sítích, že spolu komunikují. Jezdíme lyžovat, pořádáme rehabilitační dny, akci na lodi „Pařník“, školy smyku, dovolenou v Chorvatsku, hypoterapii. Já osobně cítím potřebu ještě budovat povědomí o prevenci nemoci, kterou jsem prošla a založila jsem ještě pacientskou skupinu www.antimeningokok.cz. Pořádám také různé akce, tiskové konference a to především na podporu prevence, kterou je beze sporu očkování. Od července tohoto roku, jsem začala pracovat ve společnosti Černí koně (www.cernikone.cz) na  pozici managera, protože jsem zjistila, že se nám náš cíl propojuje a že hlavní věc, kterou chceme dokázat, je začlenění handicapovaných do společnosti, protože to, že dneska jsem zdravý neznamená, že budu zítra. Každý člověk má nárok na kvalitní život, bez rozdílu toho, jestli je zdravý nebo handicapovaný. Taky jsem si s kolegy vymyslela projekt na podporu handicapovaných dětí, které jsou na vozíku a nemají jinou možnost pohybu, dát dohromady dětský handibike (který u nás a nikde ve světě neexistuje) a vychovat tak nové kvalitní sportovce, třeba i pro Paraolympiádu. Spolupracujeme s Jánskými lázněmi a Dětským filmovým festivalem ve Zlíně a v příštím roce chystáme celý projekt rozjet. Moje práce je neustálý kontakt s lidmi, jak s handicapovanými tak s partnery a sponzory našich aktivit – tedy komunikace proto by mi úplně nejvíc vyhovovalo studium v oblasti marketingu a PR a nebo Executice MBA, ale protože tento obor nenabízíte, budu moc ráda i za vzdělání v oblasti ekonomiky, se kterou stále při získávání financí bojujeme. A můj osobní největší úspěch, který vždy zahřeje je to, že přijdu za někým, třeba do nemocnice, kdo přišel třeba jen o kotník a brečí, že pro něho život skončil a a chce to vzdát. Ale když vidí člověka bez dvou nohou a bez dvou kolen, že funguje a žije velmi kvalitní život, tak přehodnotí začne rehabilitovat a jeho život se začíná obratem měnit k lepšímu. Jsem rozvedená matka dvou dětí. Dcera 23 studuje VŠ a syn Adam 6 let. Bydlíme v Brně. I když mám někdy i chmurné dny jsem pyšná na to jak žiju a nevím, kdybych mohla všechno vrátit zpět, jestli bych to vůbec udělala:).

 Postřehy z MBA studia paní Brzobohaté najdete zde!


Příběhy absolventů ze stipendijního programu najdete zde.