CEMI MBA Studies s.r.o.

Naši lektoři

Našimi lektory jsou vysokoškolští pedagogové anebo odborníci z praxe, s bohatými profesními i lektorskými zkušenostmi.

scroll

Bc. Alvaro Aznar, MBA

Strategic planning, Organization & Process Management

Bc. Alvaro Aznar, MBA

Garant
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Management osobního rozvoje

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

Korporátní právo ČR a SR

JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

Obchodní právo, Právo Evropské unie, Insolvenční právo

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

Joelle Bhullar, MBA

Marketing Management

Joelle Bhullar, MBA

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

Corporate Governance

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Aktuální otázky světové ekonomiky

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons

Global Policy and Strategy, International Entrepreneurship

Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons

Ing. Daniela Čermáková

Mezinárodní finance, Obchodování na finančních trzích

Ing. Daniela Čermáková

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

Korporátní právo

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

Garant
PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Řízení vztahů se zákazníky, Podpora prodeje

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Ing. Vladimíra Filipová

Daně v podnikání

Ing. Vladimíra Filipová

Professor Guillaume Finck

International Business strategy, Geopolitics and Prospectives

Professor Guillaume Finck

JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

Hospodářské a obchodní právo EU

JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

Ing. Simona Hašková, Ph.D.

Manažerská ekonomika

Ing. Simona Hašková, Ph.D.

Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA

International Corporate Finance

Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA

Mgr. Lenka Jakubcová

Bezpečnost a krizový management

Mgr. Lenka Jakubcová

Ing. Miroslav Jankůj

Financování zdravotnictví a zdravotní pojištění

Ing. Miroslav Jankůj

Ing. Daniela Kandilaki

Management zdravotní péče I.

Ing. Daniela Kandilaki

Garant
Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Management ve veřejné správě

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Garant
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Manažerské účetnictví, Finanční management podniku

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

Historie vývoje zdravotnictví a manažerská ekonomika

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

Fabiano de Alcântara de Lima, Ph.D*, PMP, PMI-RMP

Project Management

Fabiano de Alcântara de Lima, Ph.D*, PMP, PMI-RMP

PhDr. Ing. Josef Macas

Znalectví, oceňování nemovitostí, stavební právo a předpisy

PhDr. Ing. Josef Macas

Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE

Managing innovation, Business Enterprise

Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Historie veřejné správy

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Ing. Jiří Matoušek

Krizová komunikace ve veřejné správě

Ing. Jiří Matoušek

Ing. Eva Matoušková

Manažerská kultura a etika, Společenská odpovědnost firem, Mezinárodní a diplomatický protokol, Společenská a obchodní etika

Ing. Eva Matoušková

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Koučování pro manažery a podnikatele

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

Profesní etika

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

Ing. Markéta Novotná

Risk Management

Ing. Markéta Novotná

Kester Osahenye, Ph.D., MMP

International marketing and social media, Strategic Marketing & Product Management

Kester Osahenye, Ph.D., MMP

Garant
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

Mezinárodní právo soukromé

JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

Ing. Stanislav Pimek

Informační systémy veřejné správy

Ing. Stanislav Pimek

Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

Consumer Protection Policies for Business

Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

Garant
PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

Strategický management

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

Mgr. Pavla Schwingerová

Komunikace s veřejností

Mgr. Pavla Schwingerová

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Správní právo, Právo obchodních společností, Personální management

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Garant
MUDr. Rudolf Střítecký

Management zdravotní péče II, Management kvality ve zdravotnictví

MUDr. Rudolf Střítecký

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Oceňování podniku, Logistika pro manažery

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Ing. Milan Ulrich

Bankovnictví

Ing. Milan Ulrich

JUDr. Oldřich Vacek

Mezinárodní obchod

JUDr. Oldřich Vacek

MUDr. Ing. Eduard Železo

Veřejné zdraví a manažerská epidemiologie

MUDr. Ing. Eduard Železo